Ok… It has been a long break – since I last wrote stuff on my blog – for me. The main reason being my web hosting company screwed up my site while moving the whole server to a new one. The unlucky me (as usual) was out of town and could not verify whether my files were successfully moved. In short, all my files – the huge theme editing/customization I did and all images I posted are gone poof. Hopefully, I later learnt that the MySQL database was there, so at least I got all the stuff I wrote in the last one and almost a half year back.

Anyway, so I’ll be updating my blog from now on, with one major change though. I won’t be writing in Turkish as I did earlier. The main reason being I can’t be arsed to translate the whole theme to Turkish. This doesn’t mean I’ll never ever use my mother tongue, but the main language will be English (one less native-language-blog in the blogosphere, as if someone cares).

So, this is the story so far. I’ll be writing what happened in the last few months (well, slightly) in the next post. Also, I have to make some customizations to this site as well, like updating my movie review addon and so on.

So, hello world!, again.


Bloglar (web log’dan türetilmiş bir ifade, internet günlüğü gibi bir şey) popüler olmaya başladıklarından beri birçok insan için hastalık olmaya başladı aynı zamanda.

İnsanların özel yaşamlarının gereksiz detaylarını teşhir ettiği yerler olmaları dışında, free speech ortamı da yaratıyor. Iraklı bir kadın, savaş sırasında blog’una yazdıkları kitap olarak basılmıştı. Ya da bir başkasının yazdıklarından dolayı kendisine dava açılmış. Hatta Blogcuları Koruma Komitesi kurulmuş.

Kısacası, birçok yönden ilginç bir hal almış bu blog işleri. Zits ve Blondie çizği stripleri ise bu konuya yer vermişler. Yazıların yer aldığı sayfaya yorum yazanlar, aynı diyaloglara tanıklık ettiklerini yazmışlar. Ben de “akşam yazarım” diyerek bir iki kez bir şeyleri anlatmamayı tercih ettiğimi hatırlıyorum. Demek ki, iyi bir şey değilmiş bu :) Aşağıda bu çizgi stripleri görebilirsiniz.
» Read the rest of the entry..

Tags: ,

mumblings on life, literature, computers, media, whining, university life, movies, poetry, music, internet, procrastination, technology, media, horror, gender, blogging, concerts, film studies, wordpress, sexuality, vegetarianism, ideology, i greatly dislike sugar in my coffee, and all other unnecessary crap you would otherwise ignore.