The Curse of the Werewolf
The Curse of the Werewolf filmini geçen izlediğimde ciddiyetin yanında biraz da tebessüm vardı.

Filmdeki ilgili olay örgüsünü kısaca özetleyerek demek istediğim yere de geleceğim:

Öncelikle, önemli konu şu: filmde bir anlatıcı var. Bu anlatıcının daha sonra bir karakter olduğunu öğreniyoruz ve filmdeki olayları anlatıcının dilinden dinliyoruz. Filme geçecek olursak: Bir dilenci (cahil olduğunu öğreniyoruz) neden pazar günü olmadığı halde kilise çanlarının çaldığını sorar. Bardakiler markizin evlendiğini ve bunun, kutlamak için olduğunu söylerler. Dilenci, bardakilerden para ister. Bardakiler ise (dikkat, sosyal mesaj geliyor) kendi vergilerinin bu düğünde çarçur edildiğini ve gidip markizden para istemesini söylerler. İlginçtir ki, naif dilencimiz gerçekten de kaleye gider ve para ister. Birkaç olay sonrasında dilenci zindana atılır ve orada unutulur. Zindancı ve dilsiz kızı ona bakarlar. Zindancı bir süre sonra ölür ve artık büyümüş kızı ona yiyecek götürmeye devam eder. Bir şekilde dilsiz kız da zindana girer. İnsanlıktan çıkmış dilenci (görünüğü itibariyle kurtadam oldu olacak) dilsiz kıza tecavüz eder. Kız kaçar eder ve daha sonra anlatıcı tarafından bulunur. Anlatıcı, olayların böyle geliştiğini söyler…

Metindeki anlatım hatası ise burada ortaya çıkıyor. Bir karakter olan anlatıcı nasıl olur da olayları bilir? Kendisine tecavüz edildiğini bir tek dilsiz kız bilmekte. Ancak dilsiz olan bu kız nasıl olur da bunları bir başkasına anlatabilir? Kısacası, anlatıcı anlattığı olayları nasıl bilebilir?

Benzer şey edebiyatta da oluyor(muş) – gerçi sinema da yazılı bir metin üzerine oturtulan bir şey. Okurken ya da izlerken kendimizi kaptırdığımızdan bu detaylara önem göstermiyoruz. Zaten bu filmde kendisini bir sinema şaheseri olarak tanıtmıyor bize. Ancak yine de ilginç bir hata. Edebiyata gelince, bir hocamın dediğine göre, örneğin Melville’in ünlü Moby Dick‘inde de anlatıcının olmadığı bir yerde olayların anlatıldığını görüyormuşuz.

Bu yazıyı yazma amacım biraz bir şeye bakarken görecek çok şeyin olduğu. Moby Dick hakkında böyle bir bilgim olmasaydı bu durumu fark etmezdim elbet. Yazının vermek istediği mesaj yerine ulaşmıştır sanıyorum :)


This post has no comment.