Ucuz köşe yazısı başlangıcı yapayım ve cinselliğin yaşamdaki en önemli üç şeyden biri olduğunu söyleyerek başlayayım. Bunun arkasına ‘hiç şüphesiz…’ diye devam etmek gelirdi kesin, ancak yeni bir paragrafa geçeyim:

Biraz önce ntvmsnbc.com ana sayfasında şu haberi gördüm: “Sperm sorununa ‘kökten’ çözüm.” Demişler ki, bazı bilim insanları kök hücreden yapay sperm yapmayı başarmışlar ve bunu fareler üzerinde olumlu şekilde denemişler. İnsanlarda da başarılı olması durumunda kısırlık da bitecekmiş. Buna karşı çıkan kişiler ise ‘erkekleri gereksiz bir tür haline getireceğini’ söylemişler habere göre. Bu sözü erkeklerin dediğine şüphe yok.

Bunu söyleyen kesim tahminen çocuk sahibi olmayı cinsel ilişkiyle eş tutuyorlardır.Tahminen,  Cinsellik ve iktidar kavramları oldukça içiçe şeyler zaten. Yüzyıllardır, tohumu bırakan, yani belirleyici olan taraf olarak erkekler bu anlamda kendilerini ayrıcalıklı kılmışlar zaten. Daha sonra, yumurtanın seçici olduğunun öğrenilmesi ataerki için büyük bir tokat olmuştur herhalde. Yapay döllenme ile erkeğin tekrar gereksiz hale gelmesi ayrı bir olay. Şimdi de bu… Tabii, bir de feminizm ve uzantılarının getirdiği huzursuzluk var ataerki için.

Haberin devamında denmiş ki: bu kişiler “erkeklerin gereksiz bir tür haline dönüşmesine izin verilemeyeceğini savunuyor ve soruyor: Bu teknikle dünyaya gelecek bebeklerin babası kim olacak ve insan ırkının kimlik duygusu büyük zarar görmeyecek mi?”

Aile herhalde toplumun ‘sağlıklı’ devamını ve stabiliteyi sağlayan en önemli kurumdur. Aynı zamanda birçok rolün öğrenildiği yer. Gerçekliğimizi dil kuruyor, dili ise aile içinde öğreniyoruz ilk olarak. Fallus ve tabii ki baba en büyük iktidar sembolleridir sanıyorum. Fallusun artık gereksiz bir şey olması tüm ataerkinin sarsılması demek değil midir? Evet öyledir. Tek başına çocuk sahibi olan bir kadına ne deyecek bebeği? Anne, önceden biçilmiş hangi rolleri üstlenecek? Rahatsızlığın altında bunlar yatıyor. Ancak en fazla da ataerkinin hissettiği anksiyete.


This post has 1 comment.

  1. Nagme
    29 Mar 07
    2:54

    ‘iktidar’ ne kadar garip bir kelime… iktidar… iktidar…Hm..