Bloglar (web log’dan türetilmiş bir ifade, internet günlüğü gibi bir şey) popüler olmaya başladıklarından beri birçok insan için hastalık olmaya başladı aynı zamanda.

İnsanların özel yaşamlarının gereksiz detaylarını teşhir ettiği yerler olmaları dışında, free speech ortamı da yaratıyor. Iraklı bir kadın, savaş sırasında blog’una yazdıkları kitap olarak basılmıştı. Ya da bir başkasının yazdıklarından dolayı kendisine dava açılmış. Hatta Blogcuları Koruma Komitesi kurulmuş.

Kısacası, birçok yönden ilginç bir hal almış bu blog işleri. Zits ve Blondie çizği stripleri ise bu konuya yer vermişler. Yazıların yer aldığı sayfaya yorum yazanlar, aynı diyaloglara tanıklık ettiklerini yazmışlar. Ben de “akşam yazarım” diyerek bir iki kez bir şeyleri anlatmamayı tercih ettiğimi hatırlıyorum. Demek ki, iyi bir şey değilmiş bu :) Aşağıda bu çizgi stripleri görebilirsiniz.

Zits

Blondie

Tags: ,

This post has no comment.